*نام:
 *نام خانوادگی :
   *پست الکترونیک:
استان محل سکونت :
 
شهر محل سکونت :
 
 شماره تلفن همراه:
 *جنسیت:

 *طریقه آشنایی با ما
تاریخ تولد:
سال:
ماه:
روز:
*نام کاربری:
 
  *کلمه عبور:
   *تکرار کلمه عبور:

مزایای عضویت در باریاب - استفاده از امکانات مخصوص اعضا - ارسال اخبار و اطلاعات جدید به ایمیل شما - و ...
 *نام کاربری:


27 مهر 93

نرخ خدمات حمل و نقل بار درون شهری


نرخ خدمات حمل و نقل بار درون شهری رسته وانت،کامیونت ، کامیون و پیک موتوری / با ظرفیت بار مجاز

نرخ مصوب نوع رسته خدمات حمل و نقل بار ردیف
ورودی تا نیم ساعت اول 35000ریال ،بعد از آن هر 15 دقیقه 18000ریال پیک موتوری 1
ساعت اول 130000ریال و بعد از آن ساعتی 115000ریال وانت بار با ظرفیت تا یک تن / پیکان وانت- مزدا-تویوتا و مشابه 2
ساعت اول 155000ریال و بعد از آن ساعتی 130000ریال وانت بار با ظرفیت 2تن /وانت نیسان و مشابه 3
دو ساعت اول 315000ریال و بعد از آن ساعتی 155000ریال کامیونت 2/5تن اتاق سه متری 4

دوساعت اول 360000ریال و بعد از آن ساعتی 215000ریال

خاور /اطاق دارمعمولی -فلزی -چوبی 5
سه ساعت اول 720000ریال و بعد از آن ساعتی 240000ریال کامیون 911-آبفا - خاور شاسی بلند / کفی بغلدار- سقف و مشابه 6

نرخ خدمات حمل و نقل بار درون شهری رسته تانکرداران حمل فاضلاب

نرخ مصوب هر سرویس/ریال  خدمات حمل فاضلاب ردیف
420000 تانکر 4000و 6000لیتری 1
660000 تانکر 8000لیتری 2
840000 تانکر 12000لیتری 3

نرخ خدمات حمل و نقل بار درون شهری رسته تانکرداران حمل آب

نرخ مصوب هر سرویس  / ریال خدمات حمل آب ردیف
360000 تانکر 6000لیتری 1
600000 تانکر 10000لیتری 2
1000000 تانکر 20000لیتری 3

نرخ خدمات حمل و نقل بار درون شهری رسته حمل خودرو

نرخ مصوب / ریال خدمات حمل و نقل بار ردیف
360000 حمل خودرو / نیسان جرثقیل برای حداقل 2 ساعت 1
480000 حمل خودرو /نیسان چرخ گیر برای حداقل 2ساعت 2
840000 حمل خودرو /کف کش برای حداقل 2ساعت 3

 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری مشهد می باشد